Skip to content

Councillors

TALLEY COMMUNITY COUNCIL / CYNGOR CYMUNED TALYLLYCHAU

Clerk/Clerc Jane Morgan Maesywawr,
Talyllychau,
Llandeilo.
SA19 7YP
01558 685737
Churchyard Clerk
Clerc y Fynwent
Jane Morgan Maesywawr,
Talyllychau,
Llandeilo.
SA19 7YP
01558 685737
Councillors
Cynghorwyr
Marged Bowen Pen Yr Enfys,
Talyllychau,
Llandeilo.
SA19 7YH
01558 685711
 Pauline George  Maerdy Uchaf
Talyllychau
Llandeilo
SA19 7YD
 01558 685727
 Stephen Haines Yr Hen Feudy,
Talyllychau
Llandeilo
SA19 7AX
01558 685023
Eifion Roberts Cilwr Uchaf,
Talyllychau,
Llandeilo.
SA19 7BQ
01558 685007
Janine Roberts The Stables
Talyllychau
Llandeilo
SA19 7AQ
 01558 685524
Jane Morgan Maesywawr,
Talyllychau,
Llandeilo.
SA19 7YP
01558 685737
John Williams Blaenwaun,
Talyllychau,
Llandeilo.
SA19 7BQ
01558 685335
Rhys Williams Glanyrafonddu Ganol,
Cwmdu,
Llandeilo.
SA19 7DR
01558 685688
County Councillor/
Cynghorydd Sir
Joseph Davies Fferm Cwmifor,
Cwmifor,
Llandeilo.
SA19
01558 823284

Meetings are usually held on the first Tuesday of every month at Talley C.P. School at 7.30p.m. (No meeting during August).
Cynhelir cyfarfodydd yn arferol nos Fawrth cyntaf o bob mis yn Ysgol Gynradd Talyllychau am 7.30 o’r gloch.(Dim cyfarfod Mis Awst).