Skip to content

Talley Virtually Open Gardens 2020

Rhith-daith o gwmpas Gerddi Agored Talyllychau
12 fed a 13 eg Mehefin 2020
Y mae Gerddi Agored Talyllychau wedi eu cynnal ar y cyd rhwng Eglwys Sant Mihangel a Chymdeithas Amwynder Cymuned Talyllychau ers 2010, ond ar y 10f ed achlysur rydym wedi gorfod newid y patrwm eleni oherwydd y sefyllfa Coronavirus. Am na allwn ni fynd allan am y diwrnod i weld gerddi eincymdogion, rydym wedi penderfynu cael rhith-deithiau o gwmpas y gerddi eleni – Croeso I rhith-daith o gwmpas Gerddi Agored Talyllychau 2020.

Diolch i bawb sydd wedi danfon lluniau o’u gerddi atom yn ystod yr adeg anodd yma, rydym yn eu gwerthfawrogi yn fawr iawn. Mae’r lluniau wedi cael eu tynnu dros y misoedd a’r wythnosau diwethaf a medrwch weld y newidiad trwy’r tymhorau.

Felly arllwyswch gwpanaid o de neu goffi neu lased o rywbeth oer a mwynhewch.

Os hoffech roi cyfraniad, mae croeso I chwi wneud hynny. Fe fydd yr arian yn cael eu rannu’n gyfartal rhwng Eglwys Sant Mihangel a’r CACT.

Mwynhewch!

Angie
Ty Ann Arthur, Talley, Llandeilo, Carmarthenshire SA19 7AX


Talley Virtually Open Gardens
12th & 13th June 2020

Talley Open Gardens has been held jointly by St. Michael’s Church and the
Talley Community Amenity Association since 2010, but on its 10th anniversary we have changed the format due to the Coronavirus situation. As we can’t go out a see other people’s gardens for the day, we have decided to open the gardens of Talley virtually – Welcome to Talley Virtually Open Gardens 2020.

Thank you to everyone who sent pictures of their gardens in this unprecedented time, it is much appreciated.  The photos have been taken over the last few months and weeks as we have seen them change through the seasons.

So grab yourself a cuppa or a glass of something cold and enjoy.

If you would like to make a donation, please feel free.  

We would normally raise approx. £250 from our Open Gardens event each year, as well as enjoying cream teas and the PTA bar.  If you would like to make a donation, here’s how to do it:

Post – TCAA, Ty Ann Arthur, Talley, Llandeilo, Carmarthenshire SA19 7AX

PayPal – tcaa2002@gmail.com

Any money raised will be split equally between the Talley Community Amenity Association (Charity Number 1097539) and St. Michael’s Church, Talley.

Thank you for your support.

Enjoy!

Angie
Ty Ann Arthur, Talyllychau, Llandeilo, Sir Gar SA19 7AX

Ann’s Woodland Garden

View a slideshow of more photos from Ann’s Woodland Garden >>>

Badger’s Place

View a slideshow of more photos from Badger’s Place >>>

Bella’s Station

Slideshow not available for this garden

Betty’s New Garden

View a slideshow of more photos from Betty’s New Garden >>>

Dai’s Country Garden

View a slideshow of more photos from Dai’s Country Garden >>>

Eddie’s Garden

View a slideshow of more photos from Eddie’s Garden >>>

Elizabeth’s Garden

View a slideshow of more photos from Elizabeth’s Garden >>>

Eve’s Garden

Slideshow not available for this garden

Geraint’s Farm

View a slideshow of more photos from Geraint’s Farm >>>

Ioan’s Mature Garden

View a slideshow of more photos from Ioan’s Mature Garden >>>

Jessie’s Garden

View a slideshow of more photos from Jessie’s Garden >>>

Jordan’s Reclaimed Garden

View a slideshow of more photos from Jordan’s Reclaimed Garden >>>

Lucinda’s Forest Garden

View a slideshow of more photos of Lucinda’s Forest Garden >>>

Melissa’s Garden

View a slideshow of more photos from Melissa’s Garden >>>

Molly’s Veg Patch

View a slideshow of more photos from Molly’s Veg Patch >>>

Nettie’s Garden of Insects

View a slideshow of more photos from Nettie’s Garden of Insects >>>

Pedr’s Bright Garden

View a slideshow of more photos from Pedr’s Bright Garden >>>

Paul’s Mature Garden

View a slideshow of more photos from Paul’s Mature Garden >>>

Rosa’s Garden

View a slideshow of more photos from Rosa’s Garden >>>

Sarah’s Garden

View a slideshow of more photos of Sarah’s Garden >>>

Sion’s Sloping Garden

View a slideshow of more photos from Sion’s Sloping Garden >>>

The Happy Wildlife Haven

View a slideshow of more photos from The Happy Wildlife Haven >>>